درباره ما

زمینه های فعالیت :

عینک های آفتابی ، عیینک های طبی ، لنز ، محلول و …

 

مراکز و بیمه های طرف قرارداد:

-بیمه آسیا

-بیمه پارسیان

-بیمه ما

-بیمه معلم

-بیمه نوین

-بانک صادرات

-بانک تجارت

-بانک کشاورزی

-بانک سپه

-نیروهای مسلح

-آموزش و پرورش

-جهاد کشاورزی

-دانشگاه آزاد اهواز

-دانشگاه پیام نور اهواز

-صدا و سیما خوزستان